kop van de website

Kopij

Tekst

Kopij voor de Coedijcker Ban moet u per e-mail in een Word-document aanleveren. Schrijf erbij voor welke CB (welke maand) het artikel bedoeld is. De tekst die u inlevert hoeft u niet op te maken. Geen vette of cursieve tekst. Tik de alineas gewoon achter elkaar en geef alleen een [ENTER] wanneer u aan een nieuwe alinea begint. Het gebruik van [CONTROL-ENTER] om de tekst op een nieuwe regel te laten beginnen zonder de tussenruimte van een alinea levert bij de opmaak van de Coedijcker Ban veel extra werk op.

Afbeeldingen

Stuur de afbeeldingen apart op. U helpt de vormgever er niet mee als u de afbeeldingen in het document opneemt.  De afbeeldingen moeten voldoende groot zijn voor goed drukwerk (300 dots per inch-dpi). Afbeeldingen die u instuurt moeten rechtenvrij zijn, er mag geen copyright op rusten. Zomaar een afbeelding van internet gebruiken mag vaak niet. Als u een eigen foto instuurt dan is het belangrijk om ook de naam van de fotograaf in uw e-mail te vermelden. De naam van de fotograaf komt onder de foto te staan.

De redactie kan artikelen en afbeeldingen zonder opgaaf van redenen weigeren. Artikelen kunnen worden ingekort (zonder vooroverleg) De stijl en spelling worden bekeken door de eindredactie. Bij grote aanpassingen wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Afbeeldingen die u instuurt worden niet per definitie geplaatst. Ze kunnen worden vervangen door andere afbeeldingen.

Kopij-inleverdata 2021


De Coedijcker Ban wordt in principe vóór het begin van iedere maand bezorgd.

E-mailadres

info@coedijckerban.nl